http://www.5rize3.tr.gg/

        . . Empa Design Cekilis Yarismasi . .

A'dan Z'ye Rize Rehberi

Findikli

A) TARİHİ ve COĞRAFİ YAPISI :

Fındıklı ilçesi Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılında Trabzon'un fethinden sonra Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Önceden bölgede Tiranlılar, Makedonyalılar ve Bizanslılar yaşamıştır. 1886 yılına kadar "KARYE" (Köy ile Nahiye arasında idari birim) olan Fındıklının eski adı VİÇE'dir. Kaynaklara göre Viçe 1887 yılında Hopa ilçesine bağlı bir nahiye oldu. 15 Şubat 1916 tarihinde Rus işgaline uğrayan Viçe 11 Mart 1918 tarihinde işgalden kurtulmuştur. Viçe 11 Haziran 1947 tarihinde Fındıklı adıyla Çoruh (Artvin) iline bağlı bir ilçe olmuş ve 1948 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. Fındıklı 27 Kasım 1953 yılında Artvin ilinden ayrılıp Rize iline bağlanmıştır.

Yüzölçümü 409 Km2 olan ilçenin doğusunda Arhavi, batısında Ardeşen, Güneyinde Yusufeli ilçeleri ve kuzeyinde ise Karadeniz ile çevrili olup, 13 Km. kıyı şeridi vardır. İlçe topraklarını Sümer, Arılı ve Çağlayan derelerinin etrafındaki vadiler oluşturur.

B) NÜFUS DURUMU :

2000 Genel Nüfus sayımı' na göre ilçenin toplam nüfusu 16.740 olup, merkezde 11.043 kişi yaşamaktadır. Nüfusu 150'den aşağı 6 Köy bulunmaktadır. Nüfus aile kütüklerine 30.311 kişi kayıtlıdır.

C) İDARİ DURUM :

İlçemizde 22 köy bulunmaktadır. Merkez Belediyesinin 8 mahallesi vardır.

D) SOSYAL DURUM :

Sosyal yaşantı oldukça yüksektir. Özellikle 1952 yılından sonra çay ziraatının başlamasıyla halkın ekonomik gücü yükselmiş, sahil yolunun açılmasından sonra dışa açılım hızlanmış olup, köylerle şehir merkezi arasında sosyal yaşantı bakımından fark yok denecek kadar azdır.

Köyde yaşayan Nüfus genelde hareketlidir. Yazın tarlasında, bağında ve bahçesinde çalışır, kış mevsiminde ilçe merkezindeki evinde yada kiraladığı evde kalmaktadır.

E) EKONOMİK DURUM :

Yöre halkının bölge şartlarına göre geçim kaynağı, başta çay ve fındık olmak üzere kısmen narenciye, meyvecilik, su ürünleri, arıcılık ve hayvancılıktır.

İlçemiz mülki sınırları içerisinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Fındıklı Çay Fabrikası ve bu fabrikaya ilaveten özel sektör bünyesinde Dosan,Doğuçay ve Ofçay çay fabrikaları faaliyetlerini sürdürmektedir. İlçemizde yaklaşık 2500 çiftçi ailesi tarımsal gelir ekonomik refahı sağlamada yeterli olmadığından çalışır, nüfusun büyük bir çoğunluğu işçi, memur ve esnaf gibi tarım dışı alanlarda çalışmaktadır.

İlçemizde son yıllarda yeni bir ürün olan KİVİ' nin üretimi alternatif ürün olarak yaygınlaşmaktadır.

İlçemizde küçük sanayii ve zanaatkârlık (Ustalık ' Çıraklık) alanlarına ilgi duyulmamakta olup, çalışan kesimin büyük bir çoğunluğu memur ve işçi'dir. Genç nüfusun büyük bir çoğunluğu işsiz olduğundan ilçemiz sürekli göç vermektedir.

F) EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU :

Fındıklı'da okumaya karşı halkın ilgisi oldukça fazladır. Her aile İlkokul öğreniminden sonra çocuklarını üst öğrenime gönderme zorunluluğunu hisseder.

%98 üzerinde okur-yazar olan ilçe halkı okula ve okumaya çok önem vermektedir. Okuldan ayrılanlar halk eğitim merkezinde düzenlenen kurslara büyük ilgi gösterip bu kurslarda çeşitli bilgi becerilerle kendilerini yetiştirmektedirler.

İlçemizde K.T.Ü'ne bağlı Bilgisayar Destekli Muhasebe Meslek Yüksek Okulu, 1 klasik Lise, 1 Ticaret Meslek Lisesi, 1 Endüstri Meslek Lisesi,1 Sağlık Meslek Lisesi ve 1 Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 5 Lise ve 3'ü köy (Arılı, Çağlayan ve Sümer), 4'ü merkez (11 Mart, M.Çiçekoğlu, Aksu ve Şehit Cavit Köroğlu) ilköğretim okulu olmak üzere toplam 7 İlköğretim Okulu bulunmaktadır.

Ayrıca ilçemiz merkezinde 1 Pratik Kız Sanat Okulu bulunmakta olup, 2 öğretmen ve 25 öğrenci ile eğitim öğretim sürdürülmektedir.

İlköğretim Okullarında okuyan öğrenci sayısı 2068, Liselerdeki öğrenci sayısı 740 ve Meslek Yüksek Okulunda okuyan öğrenci sayısı 300 dür.

1990 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre İlçemizde ikamet eden nüfusun % 52'si İlkokul mezunu, % 15'i Ortaokul mezunu, % 21'i Lise mezunu, % 7'sı yüksekokul mezunudur.

İlçemizdeki kültür ve tabiat varlıklarıyla çevre konularına ilgi duyan ve çok etkili çalışmaları olan çeşitli dernekler bulunmaktadır. İlçemizin önemli karakteristiğini taşıyan doğu karadeniz tipi taş dolma evler ve köprülerin tespiti ve korunması yönünden çalışmalar sürdürülmektedir.

G) ULAŞTIRMA VE ALTYAPI :

ULAŞIM : İlçe merkezi ve bir köyümüz asfalt karayolu üzerindedir. Toplam 22 köyümüze ulaşımı sağlayan 3 gurup yolu asfalt ve beton olup, grup yolundan ayrılan köy yolları ise kısmen beton kısmen stabilize kaplamadır. Bölgemizin çok yağışlı yollarımızın çok dik ve yerleşimin çok dağınık olması yanında köy yolları ağının çok fazla bakım ve onarım hizmetleri ile köprü , menfez, büz, şarampollerin yetersizliği sonucu önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Köy yollarının toplam uzunluğu yaklaşık 185.000 mt. 'dir.

HABERLEŞME : İlçe merkezinde 5000 hatlık otomatik dijital telefon santralinin 3000' i doludur. Çağlayan, Sümer, Arılı ve Sulak Köylerinde 500 hat kapasiteli santral bulunmaktadır. Köylerimiz içinde merkezi yada köy guruplarından telefon hizmeti almaktadır.

ELEKTRİK : Köy elektrifikasyonuna dahil edilmemiş köyümüz yoktur. Merkez ve bazı köylerimizde şebeke yenileme çalışmaları yapılmaktadır.

SU VE KANALİZASYON : İlçe merkezinde su; keson kuyular ve terfi sistemiyle gelmektedir. İlçemizde suyu olmayan köy olmadığı gibi çoğunda her evde su bulunmaktadır. Sular ana ve tali membalarda devlet vatandaş iş birliği ile getirilmektedir. Ancak zaman zaman meydana gelen toprak kayması, heyelan ve yer hareketleri nedeniyle bazı köylerimizde baş gösteren içmesuyu sıkıntısı KÖYDES projesi çerçevesinde ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılan meblağ ile kısmen onarılıp, kısmen de tamamen yenilenmektedir.

İlçe merkezinde yetersiz ve kısmi bir kanalizasyon vardır. Köylerimizde önemli bir kanalizasyon ve fosseptik sorunu vardır. Yapılan çalışmalar sonucunda fosseptik çukuru yapılması teşvik edilerek kanalizasyonun ırmak ve derelere akıtılması %90 oranında önlenmiştir. Belediye sınırları içerisinde 1998 yılında kanalizasyon alt yapı çalışmaları başlatılmıştır.

H) SAĞLIK :

İlçemizde 1 adet Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezi, 1 adet Verem Savaş Dispanseri ile 1 Sağlık Ocağı ve buna bağlı 7 köyde Sağlık evi bulunmaktadır.

MAHALLİ İDARELER

ÖZEL İDARE : İlçemiz Özel İdare Müdürlüğü Hükümet konağının 2.katında l odada hizmet vermektedir. İlçe Özel İdare Müdürlüğü l Müdür ve l Geçici İşçi kadrosunda Büro Elemanı olmak üzere toplam 2 personel ile hizmet vermektedir.

2005 yılında ilçemiz köylerine toplam 111.520.00.YTL. İl Özel İdare Müdürlüğünden ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödenekten muhtelif ebatlarda BÜZ boru, çimento, hazır beton ve kum çakıl satın alınarak mahallinde kullanılmıştır.

BELEDİYE :
İlçe Belediyesinin 2005 yılı bütçesi toplam 2.672.034.00-YTL. olup 1.627.708.00.YTL. Cari harcamalara, 420.001.00.-YTL yatırım harcamalara ve 631.325.00.YTL. transfer harcamalarına ayrılmıştır. Gelir bütçesinin çoğunluğunun genel bütçeden aktarılan paralar oluşturulmakta olup, öz geliri hemen hemen bulunmamaktadır.

Belediyemizin önemli sorunları birikmiş borçlarının kaynak yetersizliği nedeniyle ödenememesi ile kanalizasyon, imar planı ve bunun gerektirdiği kamulaştırma ve alt yapı çalışmalarıdır.

KÖYLER : İlçemiz köylerinin önemli bir geliri bulunmamakta bir kısım köy işleri İl Özel İdaresinin çimento, içme suyu borusu ve büz yardımlarıyla yapılmaktadır. Aralarında sınır, yayla, mera ihtilafları bulunmamaktadır.

ASAYİŞ VE GÜVENLİK DURUMU

İlçemizde Emniyet ve Asayiş hizmetleri ilçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülmektedir. İlçe Nüfusunun %66'sı ve yüzölçümünün %9'u Emniyet Amirliğinin kalanı ise Jandarma Komutanlığının sorumluluğundadır.

Suçların çoğu şahsi şikayet ve davaya konu fiillerdir. Son yıllarda sarp sınır kapısının açılması, alkollü yada dikkatsiz araç kullanımı nedeniyle ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası sayısında artış görülmektedir. İlçemizde 3 otel, 5 içkili yer, 23 kahvehane (9'u Jandarma bölgesinde) ve 27 dernek bulunmaktadır.

 

example4 example4 example4 example4 example4 example4 example4 example4 example4 example4
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol